dijous, 11 d’octubre del 2012

Millores al tractament de l'aigua de la piscina del Palau municipal d'esports d'Andratx

La setmana passada es va canviar el sistema de tractament de les aigües de la piscina del Palau municipal d'esports d'Andratx passant del clàssic tractament de clor a l'anomenada electròlisi salina.
Els beneficis d'aquest sistema són els següents:
 • 100% reducció d’aportament de clor
 • Evita els trastorns oculars i dermatològics produïts pels sistemes tradicionals.
 • Reducció important del nivell de cloramines (clor combinat a l’aigua) degut a l’acció constant de les cèl·lules d’electròlisi
 • Generació de clor pur sense subproductes indesitjables ni estabilitzants.
 • Junt amb el clor es generen altres composts beneficiosos que de forma sinèrgica multipliquen l’efecte desinfectant.
 • No deteriora el cabell ni els banyadors.
 •  Elimina l’emmagatzematge i us de productes químics.
 • Utilització d’elements naturals per la desinfecció, aigua i sal.
 • Estalviament econòmic en compra de clor.
 • Estalviament econòmic en aigua al tenir menor necessitat de realitzar renovacions.
 • Sistema ecològic de cicle tancat. La sal es converteix en clor, torna a convertir-se en sal després de desinfectar la piscina i el cicle torna a començar.
La semana pasada se cambió el sistema de tratamiento del agua de la piscina del Palau municipal de deportes de Andratx pasando del clásico sistema de cloro a la llamada electrólisis salina.
Los beneficios de este sistema son los siguientes:

 ·      100% reducción de aporte de cloro.
·         Evita los trastornos oculares y dermatológicos producidos por los sistemas tradicionales.
·       Reducción importante del nivel de cloraminas (cloro combinado en el agua) debido a la acción constante de las células de electrólisis.
·         Generación de cloro puro sin subproductos indeseados ni estabilizantes.
·      Junto con el cloro se generan otros compuestos beneficiosos que de forma sinérgica multiplican el efecto desinfectante.
·         No deteriora el cabello ni los trajes de baño
·         Elimina el almacenamiento y uso de productos químicos.
·         Utilización de elementos naturales para la desinfección, agua y sal.
·         Ahorro económico en compra de cloro.
·         Ahorro económico en agua al tener menor necesidad de realizar renovaciones.
·       Sistema ecológico de ciclo cerrado. La sal que se convierte en cloro, vuelve a convertirse en sal después de desinfectar la piscina y el ciclo vuelve a comenzar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada